KS-SOMED (Kamsfot) -GABINET, PRZYCHODNIA- Zobacz większe

KS-SOMED (Kamsoft) -PRZYCHODNIA-

2133PI04.00

Nowy produkt

Moduł ułatwia planowanie i organizację pracy jednostki służby zdrowia. Umożliwia wykonywanie następujących czynności: ustalenie grafików pracy poszczególnych pracowników i gabinetów, rezerwowanie wizyt pacjentów w wybranym terminie, wykonywanie zleceń, wyszukiwanie terminów zarejestrowanych wizyt dla wybranego pacjenta, sprawdzenie,wprowadzenie danych nowego pacjenta, pracownika lub gabinetu.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami NFZ jak i innymi płatnikami. Może być również wykorzystywany jako istotne narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej. Pełna informatyzacja wszystkich sfer placówki medycznej jest możliwa dzięki kompatybilności systemu KS-SOMED z systemami administracyjnymi firmy KAMSOFT (np. KS-KFW, KS-ZZL). Dodatkowo dostępna jest również dedykowana wersja na urządzenia mobilne z platformami Windows, iOS, Android umożliwiająca przeprowadzanie wizyt domowych. Nasze rozwiązania wyróżniają realne korzyści dla klientów:

 •     Mniej czynności administracyjnych - zwiększenie
 •     automatyzacji pracy (np. generowanie wydruków dokumentacji medycznej jak recepty, rozliczenia finansowe z Płatnikami, itd.)
 •     Scalenie informacyjne poszczególnych części placówki - w KS-SOMED przewidziano podsystemy zarówno do wspomagania pracy tzw. części medycznej (rejestracja pacjentów, gabinety lekarskie), jak i administracyjnej (dział finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, statystyka medyczna, itd.)
 •     Oszczędność czasu
 •     Łatwe i szybkie prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - dzięki Elektronicznym Formularzom Medycznym
 •     Dostęp do baz wiedzy - np. bazy leków i środków ochrony zdrowia (opcja), bazy chorób wg klasyfikacji ICD-10 (opcja), itd.
 •     Sprawne zarządzanie jednostką - system umożliwia przeprowadzenie szerokiej analizy danych będącej podstawą podejmowanych decyzji o strategicznym znaczeniu
 •     Ochrona danych medycznych


PRZEWAGA SYSTEMU

KS-SOMED w skrócie to m.in.: Rejestracja pacjentów; prowadzenie kartoteki medycznej (rozpoznania, wywiady medyczne, zdjęcia, recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zalecenia, badania laboratoryjne, szczepienia, itd.); rozliczenia finansowe z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentem prywatnym oraz innymi placówkami; generowanie księgi głównej przychodni, obsługa wszystkich specjalistycznych gabinetów lekarskich; podsystemy: kadrowy-płacowy, finansowo-księgowy, magazynowy, środków trwałych, itd. Wszystkie elementy harmonijnie połączone w jeden, zintegrowany system.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Każdy użytkownik systemu KS-SOMED ma możliwość działania w ramach innowacyjnego systemu OSOZ. Przynosi to lekarzowi szereg korzyści, z których najważniejsze to:

 •     Tworzenie indywidualnych kont zdrowotnych pacjenta z zapisem w formie elektronicznej całej historii zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki temu pacjent nie musi nosić ze sobą dokumentacji papierowej (wyników badań, zdjęć RTG, wypisów ze szpitala itp.), nie musi pamiętać o przebytych chorobach i ich datach. Lekarz natomiast podczas każdej wizyty ma dostęp do tych danych, co może stanowić pomoc przy diagnozie oraz przy wyborze odpowiedniej strategii leczenia
 •     Możliwość uzyskania szybkiej informacji o lekach najczęściej wystawianych dla danego rozpoznania ICD-10 oraz wskaźnikach ich skuteczności
 •     Nadzór nad realizacją recepty przez pacjenta – zwrotne wiadomości, czy recepta została wykupiona, kiedy miała miejsce jej realizacja, czy zostały wydane zamienniki leków
 •     Błyskawiczny dostęp do istotnych informacji od konsultantów krajowych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego

4 innych produktów w tej samej kategorii: